• CY88

  • CY88A

  • CY89

  • CY86

  • CY83

触控超大屏幕

还原真实色彩

可选人脸识别摄像头

   
能稳住大场面,
也能抠好小细节

 

 

 

认真处理每一处细节。

 

   

 

 

 

 

扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

400-8898-238